Home » My Blog » My opinion about Filmmaking

My opinion about Filmmaking

Posted 11 April 2014

Part 2 - การทำหนัง หรือ การทำโปรดักชั่น สำหรับคุณคืออะไร
    •    หน้าที่ของคุณคืออะไร
    Production Designer ผู้ออกแบบงานสร้าง (ขอบัญญัติศัพท์เองว่า ผู้ออกแบบภาพยนตร์) ทำหน้าที่แปลงบทภาพยนตร์ ให้เป็นภาษาภาพ ผู้ออกแบบได้ใช้องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ (Visual Arts) อันได้แก่ รูปทรง สี พื้นผิว การจัดองค์ประกอบ (Compositions) และอื่นๆ นำมาสร้างสรรค์อัตลักษณ์ให้กับภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ให้เกิดความงาม สื่อสารความหมายของผู้สร้าง สู่ผู้ชม และให้มีความต่อเนื่องรวมกันเป็นหนึ่ง ทำให้ภาพยนตร์มีความสมจริง และมีคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์


    •    คุณมองว่า การทำหนัง คืออะไร
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รายได้จากการออกแบบให้ภาพยนตร์ไทยไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการตัดสินใจรับงานของผม นับเป็นโชคดีที่ผมได้ทำงานออกแบบในงานที่ผมอยากทำจริง ๆ    สำหรับผม การทำหนัง คือโอกาสที่ได้ทำงานสร้างสรรค์  ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเปรียบเสมือนพื้นที่ที่คนทำงานศิลปะจะได้แสดงทักษะฝีมือ และสอดแทรกแนวความคิดของตนเองลงไป และมีโอกาสที่จะได้ภาคภูมิใจเมื่อได้เห็นผลงานการออกแบบอยู่ในภาพยนตร์ดี ๆ สักเรื่องหนึ่ง โดยสิ่งแรกก่อนที่จะเริ่มงานออกแบบ ผมจะตั้งโจทย์ไว้ก่อนว่า โลกของภาพยนตร์เรื่องนี้ จะแตกต่างจากภาพยนตร์เรื่องอื่น ๆ ได้อย่างไร.................................. ....................................
    •    คุณมองกระบวนการคิดและการทำงานของโปรดักชั่นไทยอย่างไร
ในมุมมองของผม คนสร้างหนังบ้านเรามีจุดแข็งคือ ความสามารถในการปรับตัว การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และการมีจิตใจบริการที่ดีเยี่ยม
จุดที่ได้เปรียบคือ การที่มีโปรดักชั่นจากต่างประเทศเข้ามาผลิตในประเทศอย่างต่อเนื่อง จากหลากหลายประเทศ ทำให้ ผู้สร้างหนัง (Filmmakers) คนไทยได้เรียนรู้วิธีการทำงาน เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่หลากหลายรูปแบบ และพัฒนาจนเก่งขึ้นทุก ๆ ด้าน
ที่ผ่านมาวงการโปรดักชั่นบ้านเราได้พิสูจน์ให้คนต่างชาติเห็นแล้วว่า คนสร้างหนังในบ้านเรามีมาตรฐานที่สูงมาก เมื่อเทียบเคียงในภูมิภาคแถบนี้  สิ่งที่ผมคิดว่าดูจะเป็นจุดอ่อนของโปรดักชั่นไทยคือ คนสร้างหนังบ้านเราไม่ค่อยร่วมมือกัน ในแง่การแบ่งปันข้อมูลสาธารณะ และขาดการสร้างเครือข่าย (Networking) ระหว่างกลุ่มคนทำหนังด้วยกัน

    •    คุณอยากบอกอะไรกับคนรุ่นใหม่
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พาเราเข้าสู่โลกดิจิตอลอย่างเต็มตัวในเร็ววันนี้ ส่งผลต่อวิธีการบริหารจัดการกองถ่าย (Producing Process) และวิธีในการถ่ายทำ (Shooting Workflow) เวลาในการเตรียมงานจะหดสั้นลงไปเรื่อย ๆ  ขนาดของ เครื่องมือกล้อง, ไฟ, กริป ที่มีขนาดเล็กลง จะทำให้การถ่ายทำรวมทั้งการเคลื่อนย้ายกองถ่ายเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ในการเร่งรัดผลผลิต และความเร่งรีบเพื่อดำเนินการ ทำอย่างไรเราจะรักษาความเหมาะสมที่จะให้คุณค่า และเวลา ในการสร้างสรรค์ความคิดต้นแบบ (Original Idea) เพราะสิ่งนี้ มนุษย์ต้องผลิตจากมันสมองของตนเอง ไม่เกี่ยวกับเครื่องจักรกล และความคิดต้นแบบเป็นสิ่งสำคัญที่จะชี้ให้เห็นว่า เราจะพัฒนางานได้แตกต่างจากงานชิ้นก่อน ๆ ได้อย่างไร ซึ่งถ้าเราเชื่อว่า โลกจำเป็นต้องมีความก้าวหน้า และถูกพัฒนาต่อไป